امام هادی (ع)

تحلیل دکتر رجبی نسبت به توهین به امام هادی علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم نزدیک به یک سال است که موج اهانتهای بی شرمانه برخی از معاندین اهل بیت (علیهم السلام) در برخی وبلاگ ها و سایت ها به امام دهم شیعیان حضرت امام علی النقی (علیه السلام) شکل هدفمندی به خود گرفت و با مانور دادن تمسخر نام «نقی» به گستاخی های خود هر روز شکل تازه ای دادند. تا اینکه در اقدامی بی شرمانه، شاهین نجفی؛ خواننده غرب نشین در یک کلیپ تصویری به همه این اهانتهای پراکنده اما هدفمند شکلی جامع داد و با اهانت به مقدسات شیعه و بخصوص حضرت امام هادی (علیه السلام) پروژه توهین به این امام معصوم را کامل کرد. این اقدام نابخردانه گرچه با محکومیتها و واکنش هایی روبه رو شد، اما یک سوال در ذهن ایجاد کرد که چرا امام هادی (علیه السلام) برای این پروژه انتخاب شد؟دکتر محمد حسین رجبی دوانی؛ نویسنده، پژوهشگر و تاریخ نگار و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (علیه السلام) در گفت و گوی پیش رو به این پرسش پاسخ گفته است به ادامه مطلب مراجعه کنید>> 0

متن کامل »